Calendar

/Calendar
Calendar2019-08-08T23:55:50+00:00

Blue Giraffe School Calendar for 2019-2020

                                             Washington DC: 

36 school days

First weekend of school               September 7-8                                          

x No school on Thanksgiving,    November 30, December 1st                 

x No school during Winter Break, December  21, 22, 28, 29.                   

(Two weekends)

x No school during Spring Break  April 11, 12                                                  

Last weekend of School                  June 8th – Picnic!                                   

                                                 Clarksburg, MD

36 school days

First weekend of school               September 14th                                          

x No school on Thanksgiving,    November 30                 

x No school during Winter Break, December  21, 28.                   

(Two weekends)

x No school during Spring Break  April 11                                                  

Last weekend of School                  June 14th         

Get In Touch!